Viroc

Produkt information

Viroc cementspånplader anvendes som et design produkt i byggeriet og giver arkitekter og designere en helt ny mulighed for skaber visuelle og innovative løsninger som aldrig er set før med sit naturlige look af beton.

produkt beskrivelse

Viroc cementspånplader fremstilles af træspåner (pine) og portlandcement, mineralske tilslagstoffer og vand.
Viroc  er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele dvs. træets elasticitet og sejhed med cementens styrke , bestandighed og brandtekniske kvalitet.
Viroc  afgiver ikke formaldehyd eller andre giftige eller skadelige stoffer.
Pladerne er modstandsdygtige overfor skadedyr/gnavende insekter og angribes ikke af råd og svamp.
Viroc  er et miljøvenligt produkt – et naturprodukt  som anvendes til facade & indvendige beklædningsopgaver.
Anvendes ofte som skivevirknings givende beklædning af lette træbaserede konstruktioner.